falafalafalafalafalafalafala

Nulla posteritas, si non in honore antiquitas. Petros Pneumatikos

 

MARE NOSTRUM

czyli

wpływ antyku Morza Śródziemnego na późniejsze pokolenia

falafalafalafalafalafala

STRONA GŁÓWNA

 

HISTORIA długa,
a jednak tylko niektóre FAKTY, OSOBY ważniejsze...

   


Historia magistra vitae
.
Historia jest nauczycielką życia.

    Jest jakiś związek między greckim słowem ƒst…on, tzn. tkanina, kotara, zasłona, a ƒstor…a - historia, badanie, dociekanie. Historia bowiem jest obrazem jakby przedstawionym na wyszywanym kobiercu dziejów, ale jest również badaniem drugiej, wewnętrznej strony tkaniny, szukaniem powiązań między nićmi. Prawdziwy historyk nie tylko podziwia i opisuje widoczną stronę haftowanego kobierca, ale stara się wyjaśnić, jak ten kolorowy obraz powstał, jak przeplatają się nici powiązań, jaka jest współzależność tkanego splotu na niewidocznej stronie. Na kobiercu podziwiamy główne obrazy, główne postaci, ale również całe tło, jak i niewidoczna strona, tworzą całość. My przedstawimy tylko najważniejsze fakty "kobierca" starożytności śródziemnomorskiej.

gobelin 
Fakty, osoby
antyku śródziemnomorskiego
o niezapomnianym znaczeniu
dla kultury europejskiej
 

? -  ok. 10 000 r. p.n.e. − Atlantyda

    W dwóch Dialogach Platona, Kritiasie i Timajosie jest mowa o Atlantydzie, lądzie między Europą a Ameryką, którym pierwotnie zarządzał Posejdon, a później jego potomkowie spłodzeni z ziemską kobietą. Był to ponoć ląd wielkości Australii czy Antarktydy, bogaty, o przyjemnym klimacie i początkowo dobrze rządzony przez mądrych królów. Bogactwo doprowadziło do moralnego upadku, ten − do gniewu bogów. Atlantyda zapadła się w otchłani morskiej. Spór o Atlantydę nadal trwa. Ciekawe są jednak podobieństwa kultur po obu stronach hipotetycznej Atlantydy: budowle piramidalne, mumifikacja, podobieństwo trzcinowych łodzi Egiptu starożytnego i południowej Ameryki, pechowa liczba trzynastka, typy meandrycznych ozdób, pierwiastek -atl w słowach Atlas, Atlantyk oraz Quetzalcoatl ("Pierzasty wąż") − aztecki bóg, który ponoć przywędrował do Ameryki ze wschodu.

 

Atlantyda 

 

ok. 3000 r. p.n.e. − Piramidy egipskie

Najstarszy spośród "7 cudów starożytności", a zarazem jedyny do dzisiaj stojący zabytek, a raczej zabytki. Najsłynniejsze są piramidy w Giza, które przez swą wielkość, perfekcję wykonania, "zaklęte w kamień" proporcje matematyczne i astronomiczne budzą podziw i wątpliwość co do autorstwa i przeznaczenia piramid.

 

 piramidy

 

ok. 2750 r. p.n.e. − Poemat o Gilgameszu

Najwybitniejsze dzieło literatury staro babilońskiej, opowiadające o wysiłkach legendarnego władcy Uruk, który pragnie zdobyć nieśmiertelność, ale ją przez nieuwagę traci. Niektórzy sądzą, że właśnie ten utwór zawiera podobieństwa do biblijnej rajskiej historii o Adamie i Ewie, którzy również przez swój błąd utracili nieśmiertelność. Nie jest to dziwne, ponieważ właśnie z Ur, innego miasta staro babilońskiego pochodził Abram.

 

 gilgamesz

 

ok. 1750 r. p.n.e. − Abram

Po wyjściu z Ur i zawarciu przymierza z Bogiem, staje się Abrahamem, tzn. "ojcem mnóstwa narodów". Na niego, jako protoplastę, powołują się Żydzi i Arabowie.

 

 abraham

 

ok. 1690 r. p.n.e. − Kodeks Hammurabiego

Jest to najsłynniejszy zbiór praw starożytnego Wschodu.

 

hammurabi 

 

ok. 1650 r. p.n.e. − Egipt najechany przez Hyksosów

Niektórzy uważają, że wśród plemion hyksoskich byli również potomkowie Izaaka, a wnukowie Abrahama. Biblijny Józef, jeden z synów Jakuba, wnuk Izaaka, pełnił wysoką administracyjną funkcję na dworze faraona. Ok. 1550 r. p.n.e., gdy Hyksosi zostali wypędzeni z Egiptu, Izraelitów również potraktowano jako byłych najeźdźców i uznano za niewolników. W historii żydowskiej czas ten jest zwany "Niewolą egipską".

 

hyksosi 

 

ok. 1600 r. p.n.e. − Szczyt kultury minojskiej na Krecie

Legendarny król Minos stworzył pokojowo nastawioną kulturę na Krecie. Pałace budowano na planie labiryntu, tzn. z licznymi przybudówkami i rozgałęzieniami. Ok. 1425 r. p.n.e. stolica królestwa i pałac w Knossos zostały zburzone przez trzęsienie ziemi.

 

 knossos

 

ok. 1600 - 1200 r. p.n.e. − Potęga Myken

Miasto Mykeny na Peloponezie było stolicą rodu Atrydów, z którego wywodzili się dowódcy wojny trojańskiej Agamemnon i Menelaos.

 

 mykeny

 

ok. 1300 - 1200 r. p.n.e. − Wojna trojańska

Syn króla Troi, Priama, będąc w gościnie u Menelaosa, pokochał jego żonę Helenę, z którą uciekł hańbiąc męża pięknej Heleny i prawa gościnności. Stało się to przyczyną wojny, która trwała dziesięć lat. Że nie był to tylko literacki wymysł Homera udowodnił niemiecki archeolog Heinrich Schliemann, który odkrył pod koniec XIX w. ruiny starożytnej Troi, a wśród nich bogaty skarb (tzw. "Skarb Priama"). Po II wojnie światowej skarb ten z Berlina został wywieziony do Moskwy i tam się znajduje. Do skarbu tego roszczą pretensje władze Grecji, bo to ich dziedzictwo kulturowe, Turcji, ponieważ Troja leży na dzisiejszych ich terenach, Niemiec, bo odkrywcą był Schliemann oraz Rosji, które "Skarb Priama" traktują jako kontrybucję wojenną za zniszczenie swoich dóbr kultury.

 

 wojna troj.

 

ok. 1250 r. p.n.e. − Wyjście Izraelitów z Egiptu pod przewodem Mojżesza. Faraonem był Ramzes II.

Wędrówka Izraelitów przez pustynne tereny do "Ziemi Obiecanej" trwała ok. 40 lat.

 

mojzes 

 

ok. 1200 r. p.n.e. − Powrót Odyseusza do Itaki oraz wędrówka Eneasza do Lacjum.

Po upadku Troi jeden ze zwycięskich wodzów, Odyseusz (Ulisses), długo wracał do ojczystej Itaki, w której czekała wierna Penelopa, co spisał Homer w Odysei. Nowej ojczyzny szukał  Eneasz, uciekinier z ginącego miasta, co zostało spisane przez Wergiliusza w Eneidzie.

 

 itaka

 

ok. 1012 r. p.n.e. − Saul pierwszym królem Izraela

Izraelici uciekli z Egiptu, przegnali ludność Palestyny i osiedlili się na terenach "Ziemi Obiecanej". Nie mieli króla. Domagali się od Jahwe, by im postawił kogoś na czele. Pierwszym królem został Saul.

 

saul 

 

1004 - 965 r. p.n.e. - Dawid największym królem Izraela

Za rządów Dawida Jerozolima stała się stolicą państwa Izrael. Dawid jest założycielem królewskiego rodu, z którego wywodził się Jezus.

 

dawid 

 

964 - 926 (?) r. p.n.e.  − Salomon najmądrzejszym królem Izraela

Salomonowi przypisywano szczególną mądrość. Był niewątpliwie zręcznym politykiem, który pokojowe układy z ościennymi państwami pieczętował ślubami z córkami królów okolicznych państw. Doprowadziło to do tego, że jego harem z legalnymi i nielegalnymi kobietami liczył ponoć 900 kobiet, a chęć pogodzenia swoich przekonań religijnych z wierzeniami jego żon powodowała starcia z ortodoksyjnymi radykałami. Za jego czasów zbudowano w Jerozolimie świątynię. Po śmierci króla walki o władzę stały się powodem "rozbicia dzielnicowego" państwa (926 r. p.n.e.). Jedynie północne tereny złożone z 10 plemion zwane są odtąd Izraelem, natomiast dwa pozostałe plemiona, z których przewagę miało pokolenie Judy, nazywają się odtąd państwem żydowskim (Jude = [Żyd] - francuska wymowa).

 

salomon 

 

814 r. p.n.e. − Założenie Kartaginy, fenickiego miasta w północnej Afryce (Fenicja = Punicja]. Fenicjanie (Punijczycy) byli bardzo prężnym narodem żeglarzy, kupców, ale i żołnierzy (późniejsze wojny punickie).

 

 kartagina

 

810 - 805 r. p.n.e. − Królowa Semiramida w Babilonie

Legenda głosi, że król Szamsziadat zbudował dla żony, tęskniącej za rodzinnymi stronami, "Wiszące Ogrody Semiramidy", czyli tarasowo ustawiony park. Zaliczone zostały one do "7 cudów starożytności".

 

 ogrody Semiramidy

 

ok. 800 r. p.n.e. − Tajemnicze plemię Celtów

Kim byli Celtowie? Skąd pochodzą? - spory toczą się do dzisiaj. Przywędrowali gdzieś z okolic Morza Kaspijskiego, zaludnili niemal całą Europę wędrując ze wschodu na zachód, przepłynęli na wyspy brytyjskie. Wszędzie pozostawili ślady swojej kultury materialnej, chociaż nie pisanej, ponieważ mądrość plemienną przekazywali ich kapłani, druidzi, tylko poprzez przekaz ustny.

 

 stonthange

 

776 r. p.n.e. − Pierwsze igrzyska olimpijskie

Ku czci Dzeusa odbywały się w Olimpii, mieście na Peloponezie, igrzyska sportowe, muzyczne i poetyckie. Po raz pierwszy poświadczone one zostały w roku 776 p.n.e. Od tego roku zaczęto też w starożytnej Grecji mierzyć rachubę czasu, przy czym, ponieważ igrzyska te odbywały się co cztery lata, również ten czteroletni okres między zawodami nazywano również olimpiadą. Na czas igrzysk ogłaszano "święty pokój", zabronione były wówczas wszelkie wojny, zwycięscy zaś zawodów honorowani byli przez miasta swojego pochodzenia w sposób wyjątkowy.

 

 olimpia

 

753 r. p.n.e. − Legendarne założenie Rzymu

Według mitologii rzymskiej potomkami wyżej wspomnianego uciekiniera z ginącej Troi, Eneasza, byli bliźniacy, Romulus i Remus. Romulus założył Rzym (Roma od imienia założyciela), chociaż − według legendy − również Remus miał do tego prawo. Spór między braćmi doprowadził do tragedii bratobójstwa. Łatwa do zapamiętania jest data założenia Rzymu w sformułowaniu: "Rzym na siedmiu pagórkach pię-trzy się", czyli 753.

 

wilczyca 

 

722 r. p.n.e. − Asyria niszczy królestwo Izraela

Północne 10 plemion rozbitego Izraela dostaje się pod władzę Asyrii. Większość Izraela zostaje deportowana, a na jej miejsce przybywa ludność napływowa, która z pozostałymi mieszkańcami utworzy lud Samarytan.

 

asyria 

 

ok. 700 r. p.n.e. − W Sparcie Likurg nadaje prawa

Spartańskie, czyli twarde, wojskowe wychowanie, wywodzi się od tegoż prawodawcy. "Lakoniczna mowa" (Spartanin = Lacedemończyk) to krótkie, wojskowe "Tak jest" wobec rozkazu przełożonego.

 

 likurg

 

660 - 510 r. p.n.e. − Okres tyranii w państwach Grecji

Okres ten nazywamy czasem tyranów, ponieważ w wielu miastach-państwach greckich przejmowali władzę na drodze zamachu stanu obalając rządy arystokracji.

 

 tyrania grecka

 

624 r. p.n.e. − Reformy Drakona w Atenach

"Drakońskie prawo" to ustawodawstwo niezwykle surowe. Niemal za każde przewinienie przewidywał Drakon karę śmierci.

 

drakon 

 

614 - 608 r. p.n.e. − koniec potęgi Asyrii, upadek Niniwy. Odrodzenie potęgi Babilończyków.

 

 babli. lew

 

594 r. p.n.e. − Solon reformuje ustrój Aten

Solon znosi niewolę za długi, dzieli obywateli na cztery klasy majątkowe i wiąże prawa piastowania urzędów ze statusem majątkowym, ustanawia sąd ludowy.

 

 solon

 

587 - 539 r. p.n.e. − "Niewola Babilońska"

Król babiloński Nabuchodonozor zdobywa Jerozolimę, deportuje Żydów nad Eufrat.

 

Nabucco 

 

ok. 550 r. p.n.e. − Krezus, najbogatszy król Lidii

Krezus, król Lidii (dzisiejsza zachodnia Turcja), jeden z najbogatszych  władców starożytności otrzymał wyrocznię w Delfach, że "zniszczy wielkie państwo", jeśli wyruszy przeciw Persom. Zrozumiał, że zniszczy Persję, wyruszył na wojnę, ale ... zniszczył swoje państwo.

 

 krezus

 

539 r. p.n.e. − Król perski Cyrus zdobywa Babilon

Upadek potęgi państwa nowo babilońskiego jest też końcem żydowskiej "niewoli babilońskiej". Żydzi powracają do Palestyny i wspominają Persów jako wybawców. Zupełnie inne zdanie w niedługim czasie będą mieli o Persach atakowani Grecy.

 

 Cyrus

 

510 - 507 r. p.n.e. − Początki demokracji w Atenach

Klejstenes przegania z Aten tyrana Hippiasza i podejmuje reformę ustrojową, która staje się początkiem demokracji ateńskiej.

 

 Klejstenes

 

509 r. p.n.e. − Rzym staje się republiką

Po pierwszym okresie historii Rzymu (753 - 510), okresie siedmiu królów, nastał czas Rzymu republikańskiego. Ostatni król, Tarkwiniusz Pyszny tak się dał Rzymianom we znaki, że już nigdy nie dopuścili do powrotu ustroju królewskiego (nawet cesarze rzymscy, chociaż mieli władzę absolutną, nie odważyli się na tytuł króla).

 

 Tarquinius Superbus

 

494 r. p.n.e. − Secesja rzymskich plebejuszy

Chociaż Rzym stał się republiką, jednak bardzo szybko nastąpiło rozwarstwienie ludności na uprzywilejowanych patrycjuszy i często zadłużonych i niewolonych plebejuszy. Zbuntowani opuścili Rzym. Przestraszeni patrycjusze ("Kto będzie wykonywał najcięższe prace?", "Kto będzie bronił murów miasta?") przekonali do powrotu obietnicą utworzenia urzędu trybuna ludowego.

 

 secesio romana

 

490 r. p.n.e. − I wojna perska. Bitwa pod Maratonem

Zwycięstwo Greków pod wodzą Miltiadesa ogłosił w Atenach posłaniec, który zmęczony biegiem 42 kilometrów z pola bitwy padł martwy. Na tę pamiątkę w odrodzonych Igrzyskach Olimpijskich odbywa się bieg maratoński na tym dystansie.

 

 Miltiades

 

486 r. p.n.e. − Rozbudowa floty ateńskiej

Ateńczycy wiedzieli, że olbrzymia Persja nie pogodzi się z klęską zadaną przez niedużą Grecję. Obie strony szykowały się do wojny. Delficką wyrocznię: "Należy bronić się za drewnianymi murami" Temistokles, jeden z wodzów greckich, zinterpretował jako "mur zbudowany z drewnianych okrętów", do czego przekonał Ateńczyków i wybudował nowoczesną flotę.

 

Temistokles 

 

480 r. p.n.e. − II wojna perska
 
Bitwa pod Termopilami. Śmierć 300 Spartan pod wodzą Leonidasa w bitwie w wąwozie termopilskim.
Zwycięstwo floty morskiej Grecji pod Salaminą.

 

 Leonidas

 

457 - 404 r. p.n.e. − Nieszczęsne wojny peloponeskie między Spartą a Atenami.

Trzy bratobójcze wojny peloponeskie stały się początkiem końca potęgi Aten. Osłabione klęskami ze Spartanami zaczęły chylić się ku upadkowi.

 

 wojna pelop.

 

450 r. p.n.e. − Prawo XII Tablic w Rzymie

Rzym stał się w 509 r. republikański, ale jeszcze nie w pełni praworządny. Starcia między uprzywilejowanymi patrycjuszami, a często krzywdzonymi plebejuszami, prowadziły do starć między tymi warstwami. Prawo XII Tablic, czyli ustawy precyzyjnie ustalające prawa i obowiązki wszystkich obywateli, kończą domowe starcia ludności republiki rzymskiej.

 

XII tablica 

 

443 - 429 r. p.n.e. − Demokracja ateńska Peryklesa

Ateński mąż stanu, Perykles, po raz pierwszy w historii Europy, kierował się zasadami "władzy ludu" dÁmoj - lud; krat…a - władza). Zgromadzenie Ludowe, najwyższy organ władzy w państwie, stał się wzorcem dla wszystkich ustawodawczych sejmów, parlamentów.

 

Perykles 

 

ok. 430 r. p.n.e. − Śmierć Herodota, "ojca historii"

 

 herodot

 

ok. 450 - 410 r. p.n.e. − Akropol - duma Ateńczyków

Biały, marmurowy Akropol, osiąga pełnię świetności.

 

 akropol

 

ok. 440 r. p.n.e. − "Dzeus Olimpijski" Fidiasza

Jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy greckich, Fidiasz, otrzymał zamówienie wykonania posągu boga Dzeusa w świątyni w Olimpii. Wykonał go na konstrukcji drewnianej z płytek kości słoniowej pokrytych warstewką złota. Posąg zaliczany był do "7 cudów starożytności".

 

 zeus

 

ok. 410 r. p.n.e. − okres świetności tragedii greckiej

Trzech najświetniejszych tragików greckich, Ajschylos, Sofokles i Eurypides, doprowadziło ten gatunek literacki na niedościgłe wyżyny kunsztu.

 

 maski

 

399 r. p.n.e. − Stracenie filozofa Sokratesa

Ateński filozof Sokrates zostaje oskarżony o demoralizację młodzieży, skazany na śmierć, śmierć wykonana przez wypicie trującej cykuty. Mówi się o oświeconym okresie ateńskim, o demokracji, o tolerancji, a wyrok nader surowy, wręcz niezrozumiały. Platon, uczeń Sokratesa, w swych Dialogach przedstawia poglądy mistrza. Absolutnie nie zasługują na potępienie, co więcej, na śmierć. Niektórzy Sokratesa porównywali do Jezusa. Obaj nie pisali, a nauki spisali ich uczniowie; obaj głosili poglądy niewygodne dla "establishmentu"; obaj ponieśli śmierć za swe przekonania.

 

 smierc sokratesa

 

353 r. p.n.e. − Mauzoleum w Halikarnasie

Artemizja, siostra i żona Mauzolosa, perskiego satrapy w Karii (dzisiejsza zachodnia Turcja), po śmierci męża buduje wspaniały grobowiec (jeden z "7 cudów starożytności"), który stał się wzorcem dla wszystkich późniejszych monumentalnych grobowców - mauzoleów.

 

 Mauzoleu

 

356 r. p.n.e. − Spalenie Artemizjonu w Efezie

Świątynia Artemidy w Efezie, jeden z "7 cudów starożytności", stała się obiektem piromańskich zapędów niejakiego Herostratosa. Jak później wyznał na torturach, chciał zyskać przez ten czyn nieśmiertelną sławę. By uniemożliwić spełnienie tej nadziei, po wykonaniu kary śmierci na podpalaczu, mieszkańcy Efezu postanowili nigdy nie wymawiać imienia podpalacza. Historia jednak wskazuje, że niesławny czyn i imię Herostratosa nie poszły w zapomnienie.

 

 artemizjon

 

348 r. p.n.e. − Śmierć Platona (428 - 348), najsłynniejszego przedstawiciela filozofii idealistycznej.

 

platon 

 

338 r. p.n.e. − Koniec niepodległości Aten

Filip II Macedoński, za którego czasów Macedonia rośnie w potęgę, w bitwie pod Cheroneą pokonuje i uzależnia Ateńczyków. Jest to kres świetności politycznej Aten.

 

 Filip II Mac.

 

356 - 323 r. p.n.e. − Krótkie, ale niezwykłe życie Aleksandra Macedońskiego i potęgi jego władzy.

 

 Aleks. Maced.

 

322 r. p.n.e. − Śmierć Arystotelesa (384 - 322), najsłynniejszego przedstawiciela filozofii realistycznej.

 

 arystoteles

 

312 r. p.n.e. − Via Appia w Rzymie

Na polecenie cenzora Klaudiusza Appiusza zbudowano z Rzymu do Kapui pierwszą brukowaną drogę. Stała się wzorcem solidności wszystkich rzymskich dróg.

 

via appia 

290 r. p.n.e. − Kolos Rodyjski

Na wyspie Rodos, u wejścia do portu, zbudowano olbrzymi posąg boga Heliosa, który został zaliczony do jednego z "7 cudów starożytności".

 kolos rodyjski

279 r. p.n.e. − Latarnia morska na wyspie Faros

Na maleńkiej wyspie Faros, będącej częścią portu Aleksandria, zbudowano słynną latarnię morską, która również została zaliczona do jednego z "7 cudów starożytności".

 faros

 

275 r. p.n.e. − "Pyrrusowe zwycięstwo"

Król Epiru, Pyrrus, włączył się w wojnę Tarentu przeciwko Rzymowi. Po raz pierwszy Rzymianie ujrzeli w armii Pyrrusa bojowe słonie. Wygrał bitwę Pyrrus, ale z tak wielkimi stratami, że − jak stwierdził − "Jeszcze jedno takie zwycięstwo, a jesteśmy przegrani".

 

 pyrrus

 

264 - 241 r. p.n.e. − I wojna punicka

Między Rzymem a Kartaginą musiało dojść do wojny. Za mało było miejsca dla dwóch potęg. Pierwsza wojna toczyła się głównie na morzu, którą Rzymianie wygrali wypierając Kartagińczyków z Sycylii.

 

 1 wojna pun.

 

218 - 202 r. p.n.e. − II wojna punicka

Niezwykle zażarta II wojna punicka. Słynne przejście Hannibala przez Alpy z armią uzbrojoną m.in. w bojowe słonie, klęski Rzymian, zagrożenie samego Rzymu (Hannibal ad portas. Hannibal u bram), przeniesienie teatru wojny do Afryki i zwycięstwo słynnego wodza rzymskiego, Korneliusza Scypiona Afrykańskiego nad wojskami Kartaginy (słynne żałosne: "Zamo, O Zamo" Hannibala po klęsce pod Zamą i łatwa do zapamiętania data 202). Po traktacie pokojowym (201). Kartagina traci m.in. Hiszpanię i wyspy Morza Śródziemnego.

 

Hannibal 

 

ok. 215 r. p.n.e. − Biblioteka Aleksandryjska

Dzięki poparciu greckiej dynastii Ptolemeuszy powstała w Aleksandrii słynna biblioteka licząca ok. miliona papirusowych zwojów z niemal wszystkimi dziełami starożytności. Biblioteka spłonęła w czasie oblężenia Aleksandrii w 48 r. p.n.e. w tzw. wojnie aleksandryjskiej.

 

 Bibliot. Aleks.

 

212 r. p.n.e. − Śmierć Archimedesa w Syrakuzach

Archimedes, słynny wynalazca (wielokrążek, śruba wodna), matematyk (początek rachunku różniczkowego), fizyk (słynne Heureka! po odkryciu prawa wyporu), mieszkał w Syrakuzach, mieście na Sycylii, które w czasie II wojny punickiej opowiedziało się po stronie Kartaginy. Jeden z rzymskich żołnierzy widząc uczonego rysującego jakieś plany na ziemi, zaczął deptać po rysunkach. Noli tángere círculos meos ! (Nie burz moich kółek!) miał zawołać rozzłoszczony Archimedes do nieuczonego żołdaka. Ten pchnął go mieczem i zabił.

 

smierc Archim. 

 

149 - 146 r. p.n.e. − III wojna punicka

Rzymianie ciągle mieli w pamięci klęski doznane od Hannibala. Szczególnie jednak jeden Rzymianin, senator Katon Starszy, był za całkowitym wytępieniem Kartagińczyków. Każde wystąpienie w senacie, niezależnie jakiego tematu dotyczyło, kończył judzącym stwierdzenie: Céterum cénseo Cartháginem delendam esse (A na koniec, to uważam, że Kartaginę należy zniszczyć). Wzniecona III wojna punicka kończy istnienie Kartaginy, miasto zostaje doszczętnie zniszczone.

 

 katon st.

 

133 r. p.n.e. (Tyberiusz), 123 r. p.n.e. (Gajusz)

Słynni bracia, Tyberiusz i Gajusz Gracchowie, w czasie sprawowania urzędu trybuna ludowego wnosili pod obrady przeciwobszarnicze ustawy. Obaj zamordowani.

 

Gracchowie 

 

73 - 71 r. p.n.e. − Powstanie Spartakusa

Spartakus, zniewolony po wojnie żołnierz z królewskiego rodu trackiego, uciekł ze szkoły gladiatorów w Kapui, wszczął powstanie i w krótkim czasie zebrał armię 70 tysięcy podobnych sobie pokrzywdzonych przez los. Przez dwa lata armia pustoszyła tereny Italii. W 71 roku armia rzymska pokonała powstańców, Spartakus poległ. Dla odstraszenia ewentualnych naśladowców ukrzyżowano wzdłuż Via Appia 6000 niewolników.

 

Spartakus 

 

60 r. p.n.e. − I triumwirat

Gajusz Juliusz Cezar, Marek Licyniusz Krassus oraz Gnejusz Pompejusz tworzą tajny układ, sojusz wzajemnego poparcia, skierowany przeciwko senatowi.

 

 cezar    krassus    pompeius

 

58 - 51 r. p.n.e. − Podbój Galii przez Cezara

Cezar był klasycznym przykładem stosowania zasady Dívide et ímpera (Dziel i rządź), również w Galii (tereny dzisiejszej Francji). Plemiona tan zamieszkujące nie stanowiły jeszcze zjednoczonego państwa, dlatego też łatwiej było popierać jednych przeciwko drugim dla swojej, tzn. rzymskiej korzyści. Niewątpliwie męstwo Rzymian, ale i polityczne umiejętności doprowadziły do podbicia Galii. Pod koniec wojny plemiona galijskie próbowały zjednoczyć się i walczyć wspólnie pod wodzą Wercyngetoryksa, narodowego bohatera dzisiejszej Francji, ale Rzym okazał się silniejszy.

 

  wercyng.

Wercyngetoryks

 

49 r. p.n.e. − Cezar przekracza Rubikon

Wzrastająca potęga Cezara wzbudza wrogość w senacie rzymskim. Cezar nigdy nie był skłonny poddać się senatowi. Po zwycięstwach w Galii, gdy senat nakazał rozpuścić wojsko i wrócić do Rzymu, wrócił, ale z wojskiem. Zaczęła się wojna domowa.

 

rubikon 

 

44 r. p.n.e. − Zabójstwo Cezara

Około 60 republikanów utworzyło sprzysiężenie mające na celu zamordowanie Cezara. W dniu 15 marca (Idy Marcowe) zaatakowali w senacie. Jednym z morderców był Brutus (Et tu, Brute, contra me? I ty, Brutusie, przeciwko nie?).

 

 smierc Cezara

11. XI. 43 r. p.n.e. − II triumwirat

Gajusz Oktawiusz (adoptowany syn Cezara), Marek Antoniusz i Marek Lepidus tworzą układ przeciwko zabójcom Cezara i przeciw senatowi.

 2 triumwirat

 

7. XII. 43 r. p.n.e. − Śmierć Cycerona

Marek Tuliusz Cyceron, jeden z najwybitniejszych polityków, mówców, filozofów rzymskich stanął po stronie republiki i senatu. W tych niepewnych czasach za błąd opowiedzenia się po niewłaściwej stronie płaciło się życiem. Z rozkazu Marka Antoniusza został zamordowany, a jego głowę wystawić kazała na widok publiczny, na mównicy Forum Romanum, skąd atakował słowem, Fulwia, żona Marka Antoniusza.

 

 Cyceron

 

37 r. p.n.e. − Judea wasalnym królestwem Rzymu

Herod, któremu historia nadała przydomek Wielki, a który w tradycji chrześcijańskiej raczej powinien mieć przydomek "Krwawy", otrzymuje poparcie senatu rzymskiego i staje się wasalnym królem Judei.

 

rzez niewiniatek

 

30 r. p.n.e. − Samobójstwo Kleopatry

Piękna królowa Egiptu, Kleopatra VII, korzystała ze swoich wdzięków, by znaleźć przychylność u władców rzymskich. "Zapanowała miłośnie" nad Cezarem, nad Markiem Antoniuszem, próbowała nad Oktawianem (po klęsce wojsk Antoniusza pod Akcjum), ale gdy to się nie udało, popełniła samobójstwo.

 

 Kleopatra

 

12. I. 29 r. p.n.e. − PAX  ROMANA  (Pokój Rzymski)

Janus, rzymski bóg wszelkiego początku, któremu poświęcony był pierwszy miesiąc roku, miał w Rzymie świątynię. W niej znajdowała się dwuskrzydła brama, przez którą przechodzili żołnierze udający się na wojnę. Brama więc mogła być zamknięta tylko w czasach pokoju. W historii Rzymu zdarzało się to bardzo rzadko. Po raz trzeci na polecenie senatu zamknięto tę bramę ogłaszając nadejście powszechnego pokoju.

 

 janus2

 

ok. 20 r. p.n.e. - 15 r. n.e. − Mecenas

Gajusz Mecenas, Rzymianin z etruskiego rodu, przyjaciel i doradca Augusta, opiekował się grupą niezamożnych poetów z Wergiliuszem i Horacym na czele. Jego nazwisko stało się synonimem opiekuna sztuki.

 

Mecenas 

 

21. IX. 19 r. p.n.e. − Śmierć Wergiliusza

Publiusz Wergiliusz Maro, genialny poeta rzymski, twórca Eneidy, Bukolik i Georgik w swych utworach starał się przedstawiać wielkość pokojowego państwa za rządów Oktawiana Augusta.

 

Vergilius 

 

ok. 8 - 6 r. p.n.e. − Narodziny Jezusa

Do VI w. n.e. obliczano lata od roku założenia Rzymu (a. U. c. = ab Urbe cóndita = od założenia Rzymu). Żyjący w VI wieku zakonnik Dionizy Exiguus postanowił wprowadzić "nową erę", obliczać od roku narodzenia Jezusa. Obliczył, że Jezus narodził się w 754 roku rzymskiej rachuby czasu, czyli w 754 r. od założenia Rzymu. Przy poparciu Kościoła uznano więc, że zerowy rok ery chrześcijańskiej to 754 r. a. U. c. Nową, chrześcijańską erę wprowadzono, ale znacznie później wykazano, że obliczenia przeprowadzone przez Dionizego są błędne.

 

 Chrystus

 

4 r. p.n.e. − Śmierć Heroda Wielkiego

Umiera Herod Wielki, który panował w Judei w latach 37 - 4 p.n.e. Nadano mu przydomek "Wielki", był uważany za dobrego polityka, budowniczego (m.in. świątynia jerozolimska"), ale i krwawego króla.

 

 Herod

 

ok. 30 - 33 r. n.e. − Śmierć Jezusa

Dokładnego roku śmierci Jezusa na krzyżu nie znamy, wiemy zaś, że zmarł w uroczystość składania baranka paschalnego, w dniu poprzedzającym żydowskie święta Paschy.

 

golgota 

 

18 - 20. VII. 64 r. n.e. − Pożar Rzymu

Rozkaz podpalenia Rzymu wydał ponoć cesarz Neron, któremu nie podobała się ciasna zabudowa miasta. Większa część Rzymu spłonęła, winę Neron zrzucił na chrześcijan. Tradycja opowiada, że głoszący wówczas Ewangelię w Rzymie apostoł Piotr przestraszył się prześladowań, zaczął uciekać, ale za miastem spotkał idącego naprzeciw Jezusa. "Quo vadis, Domine?" (Dokąd idziesz, Panie?) - miał zapytać Piotr. "Idę do Rzymu jeszcze raz ponieść śmierć męczeńską". Skruszony Piotr przemógł strach i wrócił do stolicy.

 

 pozar Rzymu

 

ok. 67 r. n.e. − Męczeńska śmierć Piotra i Pawła

Apostołowie chrześcijaństwa, Piotr (pierwszy papież] oraz Paweł (misjonarz przede wszystkim Azji) umierają w Rzymie śmiercią męczenników: Piotr umiera na krzyżu obrócony nogami w górę ("Nie godnym umierać jak mistrz"), Paweł został ścięty mieczem.

 

 Piotr i Paweł

 

IX. 70 r. n.e. − Jerozolima zdobyta

Żydzi nigdy nie chcieli uznać zwierzchnictwa Rzymu. W 67 r. n.e. wszczęli powstanie, które jednak zakończyło się klęską. Ocaleli Żydzi rozproszyli się po świecie (diaspora żydowska).

 

upadej jeruzalem 

 

28. IV. 79 r. n.e. − Wybuch Wezuwiusza

W trakcie wybuchu Wezuwiusza zostały zalane lawą trzy miasta: Pompeje, Stabie i Herkulanum. Zginął również pisarz i przyrodnik, Pliniusz Starszy, który  spieszył z pomocą i w celach obserwacyjnych niecodziennego zjawiska przyrody.

 

 Vesuvius

 

180 r. n.e. − Śmierć cesarza Marka Aureliusza

Nietypowy to cesarz rzymski. Byli moralnie zwyrodniali (Kaligula, Neron), byli wspaniali politycy i budowniczowie (August, Klaudiusz, Tytus, Hadrian), Marek Aureliusz był stoickim filozofem, który zostawił po sobie swoje moralne Rozmyślania pisane po grecku.

 

 Marek Aureliusz

 

II. 313 r. n.e. − Edykt Mediolański

Cesarz Konstantyn Wielki wespół ze swoim współrządcą Licyniuszem wydali w Mediolanie edykt o tolerancji religijnej. Było to szczególnie ważne dla chrześcijan, ponieważ w okresie trzech pierwszych wieków naszej ery chrześcijanie doznawali prześladowań. Podobno przychylnym dla nowej religii stał się Konstantyn Wielki po wydarzeniach jakie się podobno dokonały w trakcie walk Konstantyna z uzurpatorem Maksencjuszem. Przed decydującą bitwą na Moście Mulwijskim usłyszał Konstantyn głos: "In hoc signo vinces" ("W tym znaku będziesz zwyciężał") i zobaczył na niebie znak krzyża. Wyszyty na sztandarach krzyż stał się znakiem zwycięstwa.

 

Konstantyn 

 

325 r. n.e. − Sobór Nicejski

Przez cesarza Konstantyna został zwołany w Nicei  pierwszy sobór chrześcijański, na którym powstało wyznanie wiary, Credo nicejskie, uznano boskość Jezusa Chrystusa oraz ustalono datą święcenia Wielkanocy.

 

 sobor nic.

 

330 r. n.e. − Bizancjum stolicą Imperium

Konstantyn Wielki przenosi stolicę państwa z Rzymu do Bizancjum, które otrzymało nową nazwę Konstantynopol.

 

 Bizantion

 

26. VI. 363 r. n.e. − Śmierć Juliana Apostaty

W 360 r. n.e. cesarzem został obwołany Julian, wychowany po chrześcijańsku, ale od chrześcijaństwa odstąpił (stąd przydomek). Przed śmiercią (ranny w bitwie) miał zawołać: "Galilaee, vicisti" (Galilejczyku, zwyciężyłeś).

 

 Julian Apostata

 

17. I. 395 r. n.e. − Podział Cesarstwa Rzymskiego

Przymiarki do podziału cesarstwa trwały już wcześniej (przeniesienie stolicy, system dwuwładzy za czasu dominatu). Ostateczny podział  Imperium będzie początkiem "wschodniego i zachodniego" rozbicia ówczesnego świata i Europy.

 

podz. imperium

 

ok. 455 r. n.e. − Groźba Hunów

Azjatyckie plemię na czele Atylli (Atylla - "bicz Boży") groźbą dla Imperium Rzymskiego.

 

Atylla 

 

2. VI. 455 r. n.e. − Wandalowie plądrują Rzym

Coraz słabsze Imperium jest atakowane z różnych stron. Zaatakowali również Wandalowie (jedno z plemion germańskich, które wcześniej usadowiło się w północnej Afryce) pod wodzą Genzeryka, którzy przez 14 dni z taką pasją plądrowali Rzym, że stali się synonimem wandalizmu, czyli szczególnej żądzy niszczenia.

 

 Genzeryk

 

23. VIII. 476 r. n.e. − Koniec Cesarstwa Zachodniego

Odoaker, wódz germańskich najemników w Rzymie, detronizuje ostatniego cesarza, Romulusa Augustulusa, i sam zostaje obwołany przez wojsko królem. Założyciel Rzymu, Romulus, i ostatni cesarz o tym samym imieniu, spięli klamrę historii starożytnego Rzymu.

 

 Odoaker


 

STRONA GŁÓWNA


wietrzyk