falafalafalafalafalafalafala

Nulla posteritas, si non in honore antiquitas. Petros Pneumatikos

 

MARE NOSTRUM

czyli

wpływ antyku Morza Śródziemnego na późniejsze pokolenia

falafalafalafalafalafala

STRONA GŁÓWNA

 

a IMIĘ moje, IMIĘ znaczące,
od Greków, Rzymian i Hebrajczyków

 

Nomen est omen.
Imię jest znakiem wróżebnym.
 
    Znać kogoś po nazwisku, to już pewna bliskość; znać kogoś z imienia, to bliskość coraz większa; być z kimś "na ty", zwracać się do kogoś po imieniu, używać zdrobnień jego imienia, to wchodzenie w bliskość zastrzeżoną osobom zaprzyjaźnionym. Im kto z kimś bliżej tym bardziej wchodzi w istotę jego osoby.
    Starożytność przykładała do nadania imienia większe znaczenie niż robimy to współcześnie. Imię danej osoby było w zamierzeniu rodziców czymś więcej niż tylko upodobaniem do dźwięku danego imienia. Imię to pewien nośnik treści, która miała wręcz moc magiczną. <Powiedz mi jakie masz imię, a ja ci powiem kim jesteś, co cię czeka, kto się tobą opiekuje.>  Tak można rozumieć imię nadawane przez starożytnych, przyjmowane czy nieraz zmieniane.
 
rodzina
 
Znaczenie imion pochodzenia greckiego

apost.

Agata

'Agaq»

"Dobra"

Agnieszka

`Agn»

"Czysta", "Dziewicza"

Aleksander

'Alšxandrj

"Broniący mężów"

Aleksy

”Alexij

"Obrona"

Alicja

”Alexij

"Obrończyni"

Ambroży

'AmbrosiÒj

"Nieśmiertelny"

Anastazja

'Anast£sioj

"Zmartwychwstanie"

Anatol

'AnatÒlioj

"Ze Wschodu"

Andrzej

'Andršaj

"Mężny"

Aniela

'Aggšlh

"Anielica", "Posłanka"

Apolonia

'Apollon…a

"Należąca do Apollona"

Arkadiusz

'Ark£dioj

"Pochodzący z Arkadii"

Barbara

Barb£ra

"Barbarzyńska", "Niegrecka"

Bazyli

Basile‹oj

"Królewski"

Cyprian

Kupr…anoj

"Z Cypru"

Cyryl

KÚrilloj

"Należący do Pana"

Dariusz

Dare‹oj

"Który dzierży dobro"(pers.)

Dionizy

DionÚsioj

"Należący do Dionizosa"

Dorota

Dwroqša

"Dar od bogini"

Dymitr

Dhmštrioj

"Należący do Demeter"

Eugeniusz

EÙgen»j

"Szlachetnie urodzony"

Eulalia

EÙlal…a

"O pięknej wymowie"

Eustachy

EÙst£cioj

"Dorodny kłos"

Euzebiusz

EÙsšbeioj

"Pobożny"

Filip

F…lippoj

"Miłośnik koni"

Filemon

F…lšmwn

"Miłośnik męstwa"

Gerwazy

GhroÚsioj

"Stary"

Grzegorz

GregÒrioj

"Gorliwy, czuwający"

Halina

`Hl»nh

"Blask, jasność, pochodnia"

Helena

`Hl»nh

"Blask, jasność, pochodnia"

Hieronim

`Ierènumoj

"Święte imię"

Hipolit

`Ippèlutoj

"Mający rozpędzone konie"

Irena

E„r»nh

"Pokój"

Ireneusz

E„rhna‹oj

"Spokojny, pokojowy"

Izydor

'IsidÓroj

"Dar Izydy"

Jacek

`U£kinqoj

"Kwiat hiacynt"

Jerzy

Geèrgioj

"Rolnik"

Jolanta

'IoÚanqoj

"Kwiat fiołka"

Kastor

K£stwr

"Bóbr"

Katarzyna

Kaqar…nh

"Czysta, bez skazy"

Krystian

CristianÒj

"Należący do Chrystusa"

Krystyna

Cristian»

"Należąca do Chrystusa"

Krzysztof

CristofÒroj

"Niosący Chrystusa"

Leokadia

Lewkad…a

"Troszcząca się o lud"

Leon

Lšwn

"Lew"

Lidia

Lud…a

"Lidyjka, mieszkanka Lidii"

Łukasz

Louk©j

"Wilczy", "Świetlisty"

Makary

Mak£rioj

"Szczęśliwy"

Małgorzata

Margar…thj

"Perła"

Melania

Melan…a

"Czarna"

Metody

Mšqodoj

"Plan, umiejętność"

Mikołaj

NikÒlaoj

"Zwycięski lud"

Olimpia

'Olzmpi£j

"Olimpiada"

Pankracy

Pagkrat»j

"Wszystkim władający"

Piotr

Pštroj

"Kamień, skała"

Polikarp

PolÚkarpoj

"Bardzo urodzajny"

Sebastian

SebastianÒj

"Pobożny"

Stefan

Stšfanoj

"Wieniec, korona"

Stefania

Stefan…a

"Uwieńczona, ukoronowana"

Szczepan

Stšfanoj

"Korona, wieniec" (= Stefan)

Tekla

QeÒkleia

"Chwała Boga"

Temistokles

Qemistokl»j

"Chwała bogini Temidy"

Teodor

QeÒdwroj

"Dar Boga"

Teofil

QeÒfiloj

"Przyjaciel Boga"

Teresa

Qhres…a

"Dzika"(?)

Tymoteusz

TimÒqeoj

"Bóg uczczony"

Weronika

Beren…kh

"Święte oblicze" (?)

Zenobia

Zhnob…a

"Życie Dzeusa"

Zenon

ZhnÓn

"Będący dla Dzeusa"

Zofia

Sof…a

"Mądrość"


Znaczenie imion pochodzenia łacińskiego

rubik.

Adrian

Adrianus

"Z miasta (H)adria "

Albin

Albinus

"Biały"

Amadeusz

Amadeus

"Bóg kocha"

Amanda

Amanda

"Którą trzeba kochać"

Antoni

Antonius

"Z rodu Antonia "

Apolinary

Apolinaris

"Należący do Apollina"

Augustyn

Augustinus

"Syn szczęśliwego"

Balbina

Balbina

"Jąkająca się"

Beata

Beata

"Szczęśliwa", "Bogata"

Benedykt

Benedictus

"Któremu dobrze życzono"

Błażej

Blasius

"Sepleniący"

Bonawentura

Bonaventura

"Dobra przyszłość"

Bonifacy

Bonifatius

"Dobrego losu"

Cecylia

Caecilia

"Z rodu Caecilia "

Celestyn

Caelestinus

"Niebiański"

Celina

Caelina

"Niebiańska"

Cezary

Caesarius

"Cesarski"

Damian

Damianus

"Należący do bogini Damia"

Diana

Diana

Diana, bogini lasów

Dominik

Dominicus

"Należący do pana"

Eligiusz

Eligius

"Wybrany"

Emilia

Aemilia

"Z rodu Aemilia "

Fabian

Fabianus

"Z rodu Fabia "

Faustyna

Faustina

"Uszczęśliwiona"

Felicja

Felicia

"Szczęście"

Feliks

Felix

"Szczęśliwy, urodzajny"

Hadrian

Hadrianus

"Pochodzący z miasta Hadria"

Hilary

Hilarius

"Wesoły, pogodny"

Honorata

Honorata

"Czczona, szanowana"

Ignacy

Ignatius

"Ognisty"

Innocenty

Innocens

"Niewinny, prawy"

Julia

Iulia

"Z rodu Iulia"

Julian

Iulianus

"Z rodu Iulia, należący do rodu Iulia"

Juliusz

Iulius

"Z rodu Iulia"

Justyn

Iustinus

"Należący do Sprawiedliwego"

Justyna

Iustina

"Należąca do Sprawiedliwego"

Kajetan

Caietanus

"Pochodzący z miasta Caieta"

Kamil

Camillus

"Pomocnik kapłana"

Klara

Clara

"Sławna, przejrzysta"

Klaudia

Claudia

"Z rodu Claudia” (Kulawy)

Klaudiusz

Claudius

"Z rodu Claudia (Kulawy)

Klemens

Clemens

"Łagodny, spokojny"

Konstancja

Constantia

"Stałość, stateczność"

Konstanty

Constans

 "Stały, stateczny"

Kornelia

Cornelia

"Z rodu Cornelia "

Korneliusz

Cornelius

"Z rodu Cornelia "

Lucjan

Lucianus

"Należący do Świetlistego"

Lucjusz

Lucius

"Świetlisty, urodzony o brzasku"

Łucja

Lucia

"Świetlista, urodzona o brzasku"

Maksym

Maximus

"Największy"

Maksymilian

Maximilianus

Zdrobnienie od Maksym

Marceli

Marcellus

"Z rodu Marcelia "

Marcelina

Marcelina

"Z rodu Marcelia "

Marcin

Martinus

"Należący do Marsa"

Marek

Marcus

"Marsowy"

Marian

Marianus

"Należący do Mariusza"

Mariusz

Marius

"Z rodu Maria "

Maurycy

Mauricius

"Należący do Maurusa"

Miranda

Miranda

"Godna podziwu"

Modest

Modestus

"Skromny"

Monika

Monica

"Upominająca"(?)

Natalia

Natalia

"Urodziny"

Oktawiusz

Octavius

"Z rodu Octavia "

Patrycja

Patricia

"Patrycjuszka"

Patryk

Patricus

"Patrycjuszowski"

Paulin

Paulinus

"Należący do Pawła"

Paulina

Paulina

"Należąca do Pawła"

Paweł

Paulus

"Drobny, mały"

Petroniusz

Petronius

"Z rodu Petronia"

Remigiusz

Remigius

"Wyrabiający wiosła"

Roman

Romanus

"Rzymianin"

Rozalia

Rosalia

"Różana"

Regina

Regina

"Królowa"

Rufin

Rufinus

"Należący do rodu Rufii"

Sabina

Sabina

"Z plemienia Sabini "

Saturnin

Saturninus

"Należący do Saturna"

Sergiusz

Sergius

"Z rodu Sergia "

Seweryn

Severinus

"Należący do Sewera"

Sylwester

Silvester

"Leśny"

Tytus

Titus

"Dziki gołąb"

Urban

Urbanus

"Miejski, kulturalny"

Urszula

Ursula

"Niedźwiadek"

Walenty

Valens

"Mocny, potężny"

Walentyna

Valentina

"Należąca do Walentego"

Waleria

Valeria

"Z rodu Valeria "

Walery

Valerius

"Z rodu Valeria "

Wawrzyniec

Laurentius

"Uwieńczony laurem"

Wenancjusz

Venantius

"Myśliwy, polujący"

Wiktor

Victor

"Zwycięzca"

Wiktoria

Victoria

"Zwycięstwo"

Wincenty

Vincentius

"Zwyciężający"

Wirgiliusz

Virgilius

"Z rodu Virgilia "

Witalis

Vitalis

"Życiowy, żywotny"Znaczenie imion pochodzenia hebrajskiego

rabin

Abraham

Abraham

"Ojciec wielu"

Adam

Adam

"Czerwony"(?)

Anna

Anna

"Łaska"

Barnaba

Barnebuch

"Syn pocieszenia"

Bartłomiej

Bartholomai

"Syn oracza"

Beniamin

Benjamin

"Syn prawicy"

Daniel

Daniel

"Bóg osądził"

Dawid

Dawid

"Godny kochania"

Efrem

Efrem

"Kurz, piasek, popiół"

Eleonora

Elinora

"Bóg jest światłością"

Elżbieta

Elisheba

"Bóg moją przysięgą"

Emanuel

Immanuel

"Bóg z nami"

Ewa

Hawwa

"Dająca życie, matka"

Gabriel

Gabriel

"Bóg jest moim męstwem"

Izaak

Jishak

"Bóg uśmiechnął się"

Izabela

= Elżbieta (?)

"Bóg moją przysięgą"

Jakub

Jaaqob

"Niech Bóg strzeże"

Jan

Johhanan

"Bóg jest łaskawy"

Janina

= Joanna

"Bóg jest łaskawy"

Joachim

Johojaqim

"Bóg wzmocni"

Joanna

Johhanan

"Bóg jest łaskawy"

Jonasz

Jona

"Gołąb"

Józef

Jehoseph

"Bóg niech pomoże"

Juda

Judah

"Godny czci"

Judyta

Judith

"Godna czci"

Łazarz

Eleazar

"Bóg wspomógł"

Maciej

Mattatjah

"Dar Jahwe"

Magdalena

Magdalene

"Pochodząca z Magdala"

Malachiasz

Malakijah

"Posłaniec Jahwe"

Maria

Miriam

"Daje radość"

Marta

Marta

"Pani"

Mateusz

Mattanjah

"Dar Boga,"

Melchior

Melkior

"Król (Bóg) jest światłem"

Michalina

 

Żeńskie zdrobnienie od Michała

Michał

Mikael

"Któż jak Bóg"

Rafał

Raphael

"Bóg uzdrawia"

Salomea

Salome

"Pokój"

Samuel

Szemuel

"Bóg wysłuchał"

Serafin

Seraphim

"Płonący, palący"

Szymon

Symeon

"Bóg wysłuchał"

Tadeusz

Thaddaj

"O szerokiej piersi"

Tomasz

Thomas

"Bliźniak"

Zachariasz

Zekkarjah

"Pamięć Jahwe"STRONA GŁÓWNA

wietrzyk