falafalafalafalafalafalafala

Nulla posteritas, si non in honore antiquitas. Petros Pneumatikos

 

MARE NOSTRUM

czyli

wpływ antyku Morza Śródziemnego na późniejsze pokolenia

falafalafalafalafalafala

STRONA GŁÓWNA

 

OJCOSTWO GREKÓW to ojcostwo płodne
dla SZTUKI, NAUKI, FILOZOFII...

 

 

Graecia victa victorem vicit.
Zwyciężona Grecja zwyciężyła zwycięzcę.
 
ateny
 
    Czy jest taki starożytny naród, który by tyle dał dla świata? Tak niewielki pod względem ludności, a tak liczny w leksykonach nauki i sztuki, filozofii i odkryciach. Tak ziemia Grecji jałowa, kamienista, a tak przewspaniały wydała duchowy plon. Starożytny Rzym pokonał militarnie Grecję, ale Grecja nie na kolanach, ale otwartością umysłu pokonała militarnego zwycięzcę. Pokonała nie tylko w starożytności, ale wzorce greckiej kultury są i obecnie miernikiem tego, co szlachetne, co piękne, co niedościgle wzniosłe. Przedziwnie obdarowany został ten naród przez Los. Grecki starożytny geniusz trwa niczym ukryty w genach duchowej Europy nieśmiertelny byt. 
 Demokryt
Ojciec
atomistyki
Demokryt
(DhmÒkritoj)
 
  Ezop
Ojciec
bajki
Ezop
(A‡sopoj)
 
  Teofrast
Ojciec
charakterologii
Teofrast
(QeÒfrastoj)
 
  Antystenes
Ojciec
cynicyzmu
Antystenes
('Antisqen»j)
 
  Perykles
Ojciec
demokracji
Perykles
(Perikl»j)
 
  Zeno z Elei
Ojciec
dialektyki
Zenon z Elei
(Z»nwn)
 
 
  Platon
Ojciec
dialogu
filozoficznego
Platon
(Pl£twn)
 
  Tespis
Ojciec
dramatu
Tespis
(Qšspij)
 
 
  Symonides
Ojciec
epigramu
Symonides
(Simwn…dhj)
 
 
  Homer
Ojciec
epopei
Homer
(“Omhroj)
 
 
 Epikur
Ojciec
hedonizmu
Epikur
('Ep…kouroj)
 
  Herodot
Ojciec
historii
Herodot
(`HrodÒthj)
 
  Terpnder
Ojciec
liryki
Terpander
(Tšrpandroj)
 
  Arystoteles
Ojciec
logiki
Arystoteles
('Aristotšlhj)
 
  Pitagoras
Ojciec
matematyki
Pitagoras
(PuqagÒraj)
 
 Heraklit
Ojciec
materializmu
Heraklit
(`Hr£kleitoj)
 
 
  Hippokrates
Ojciec
medycyny
Hipokrates
(`Ippokrat»j)
 
  Euklides
Ojciec
optyki i geometrii
Euklides
(EÙkleid»j)
 
 
  pausanias
Ojciec
przewodników
geograficznych
Pauzaniasz
(Pausan…aj)
 
  Arystoteles
Ojciec
realizmu
Arystoteles
('Aristotšlhj)
 
 
  Koraks
Ojciec
retoryki
Koraks
(KÒrax)
 
  Pratinas
Ojciec
satyry
Pratynas
(Prat…naj)
 
  Pyrron
Ojciec
sceptycyzmu
Pyrron
(PÚrrwn)
 
  Teokryt
Ojciec
sielanki
Teokryt
(QeÒkritoj)
 
  Protagoras
Ojciec
sofistyki
Protagoras
(PrwtagÒraj)
 
  Pitagoras
Ojciec
spirytualizmu
Pitagoras
(PuqagÒraj)  
 
 Zenon z Kition
Ojciec
stoicyzmu
Zenon z Kition
(Z»nwn)  
 
  Teofrast
Ojciec
systematyki
w świecie roślin Teofrast
(QeÒfrastoj)
 
Arystoteles 
Ojciec
systematyki
w świecie zwierząt
Arystoteles
('Aristotšlhj)
 
  Ajschylos
Ojciec
tragedii
Ajschylos
(A‡sculoj)
 

 

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk